Slot Machine 2.0 Hackerrank - On Game Tặng Giftcode Hàng Ngày